Progenix: een manifest voor behoud Dna


Een brief over aDNA


Wij leven in een tijd waarin iedere cent die geen winst oplevert wordt omgekeerd en
aan een andere bestemming wordt gegeven.
Een tijd waarin voedsel op grote schaal wordt bereidt.
Akkers vol graan, aardappelen, suikerbieten. Maar ook boomgaarden vol appels, peren en aardbeien.

Deze planten hebben grotendeels nog een puur dna codering.
Een dna codering is als een soort code, een reeks symbolen die als
een streepjescode bepaalt wat het hoe het produkt wordt.
Een plant zoals een brandnetel zal vanwege zijn natuurlijke dna nooit lijken op een roos of een boom.
Maar natuurlijk dna, is als een codering die langzaam wordt ontcijferd.

Een dna-code vinden wij ook in dieren. in het water , op het land.
Overal in elke levende soort zien zij een codering terug.

Natuurlijk dna betekent dat er in eht labaratorium, of door chemische inmenging nog geen
verandering is aangebracht.
(deze verandering doet men door virussen te isoleren te wijzigen en daarna dna te laten veranderen)

aDNA is de altered Dna. in het kort een antwoord op dna dat door de wetenschap nog niet geheel
is ontwikkelt waardoor het meer schade zou kunnen doen dan de winst op verbouwen levert.

aDna is een manier om voor bedrijven zoals boeren, om met dezelfde grootte grond,
dezelfde mest toch meer produktie te krijgen.

Immers aDna heeft verscheidene voordelen.
Van de graankorrel die een aar voortbrengt met 200 procent winst.
Van de knaagdier die een chemische stof maakt om kanker te genezen.
Van de mens die ultiem wordt genezen voor ziektes die nog niet bestaan.

Dit manifest is de roep om dna zorgvuldig in de gaten te houden,
ten einde de schrikbeeld te voorkomen dat
onze natuurlijke levensomgeving dusdanig verandert dat wij zelf er niet
meer willen of kunnen leven.


Manifest tegen aDnaHet manifest bestaat uit prioriteiten die
wetenschappelijk gezien belangrijk zijn.

Drie punten:

Een: Huidige soorten levende wezens; in hun natuurlijke vorm behouden.
Zowel de dna-codering als de lichamelijke kenmerken.

Twee: voorkomen dat gewijzigt dna (aDna) ontsnapt uit kweekomgeving,
zodat er geen natuurramp volgt die sterkere gewijzige soorten de natuurlijke laat verdrijven.

Drie: De kosten van soorten met gewijzigd dna, mogen niet lager liggen dan
de natuurlijke met puur dna zouden kosten.DNA levengevend


In het wetenschappelijk gevecht om het leven te analyseren,
en de onderdelen te kunnen gebruiken om mensen te genezen.
Het gevecht om het leven tot in de grootste details in kaart te brengen.
Om te gebruiken in de handel om voorkeurkenmerken te geven aan nageslacht.
Om te gebruiken om mensen te genezen van dodelijke ziektes.

DNA is de bouwsteen van het leven, en momenteel de
kleinste vorm die onderscheidbaar en benoembaar is.

Doktoren die dna afnemen, in een database opnemen.
Zolang er reglementen zijn die de gebruiksvormen reguleren,
zal er geen groot risico zijn.

Er is echter een grens,
Als door overheden dnagebruik goed gekeurd wordt
om te gebruiken in specifieke omstandigheden.
Zoals oorlog, terrorisme.

Asl een overheid het wijzigen van dna,
om mensen perfecter te maken.
In kort gezegd soldaten die langer en harder kunnen vechten,
In kort gezegd om rijke mensen langer en gezonder te laten leven.
In kort gezegd, slavernij van klonen. Een mens wordt gekloond en
zijn klonen worden slaven van hem.

DNA heeft vele vormen waarmee het benut kan worden.
Maar de ehthiek zal moeten uitwijzen op welke manier
het toegestaan of verboden wordt.

Een kind van drie die syndroom van down heeft.
Kort gezegd een mongooltje,
en een dnavirus kan de ziekte wegnemen.
Is het toegestaan om ieamnd zonder eigen keuze
zo'n geneesmiddel toe te dienen.
Bij zo'n ernstige aandoening is het antwoord vaak
dat hat helpt zonder nadelen.
Maar vaak ligt zo'n vraag veel gevoeliger.
Als je het karakter of de keuze voorkeur van een mens verandert
heeft het ethische kanten.

DNA levengevend, ja maar de grens ligt in
het debat van doktoren en gebruikers.
Waarbij vaak gewenning de publieke opinie diepgaand beinvloed
Dna tegenstelling


Er is en tegenstelling tussen dna op een zuivere manier samengesteld
en de samenstelling ten behoeve van voordelen in ontwerp.

Als dna verandert wordt, is er een of meer details die worden gewijzigd.
Maar niet van elke wijziging is bekend hoe die in de verre toekomst uitwerkt.

In een slecht geval zal de wijziging al binnen 10 jaar een kankervorm veroorzaken.
En is het op langer termijn dan is het niet meer te meten wat de oorzaak was.

Dna op een zuivere manier lijkt misschien onderdelen te hebben die niet functioneel zjn,
maar zonder lange termijn experimenten is het niet mogelik te meten welke dnaverandering
wel effectief en vrij van bijkomende effecten is.

Dna dat gewijzigd is; heeft het risico als je het vergelijkt met
een computertaal, dat delen van de code zonder betekenis zijn,
Als een codewoord wordt vervangen door de opdracht dat het tekstueel of commentaar is.
Dan worden grote delen van de code onwerkzaam.

Daar komt bij dat ook onnuttige code, zoals dat lijkt in het proces,
hun doel en werking kunnen hebben in een toekomstige evolutie.

Waarbij het in de toekomst intelligentie verhogend werkt,
of spierkracht efficienter maakt.

Zuiver dna heeft op de lange termijn dus een voordeel omdat
delen van de code nog geen betekenis hebben, maar welk kunnen krijgen.

Gewijzigd dna heeft korte termijn winst, doordat planten erdoor
meer vrucht opbrengen, bijkomende stoffen ontwikkelen.
Stel je voor een plant die antibiotica als tweede vrucht geeft.
Waardoor antibiotica ofvaccins een goedkope manier hebben van groei.

Gewijzigd dna kan ook worden gebruikt in stoffen die bij een transplantatie
een afstotingsreactie moeten tegengaan.

Een derde voordeel van gewijzigd dna is dat de telomeren die bij een mens
aangeven dat een biologische leeftijd de dood inhoudt, op een bepaalde wijze
wordt gebruikt die het tegengaat. Waardoor de natuurlijke dood pas
vele jaren later kan optreden.
Dna en micro-organismen


Natuurlijk is dna variatie en gebruik in de toekomst een middel die geen
protest of demonstratie meer opwekt.
Maar het gebruik van dna verandering bij micro-organismen is nog onbekend.
Stel je voor dat carbon of koolstof door organismen tot een skelet wordt gebouwd.

Waardoor simpel een bot kan worden vervangen,
Maar ook groter; de carosserie van een voertuig.

Maar vele andere doeleinden.
Micro-organismen die als kleine deeltjes carbon achterlaten, en erdoor
een structuur kunnen bouwen.

Een 3dprinter van natuurlijke materialen.Spartaanse Keuze


In het verre verleden was er een volk die als maatschappelijke ontwikkeling dezelfde
als die van ons doormaakten.

De bouwstenen van het leven vinden de taal die de boodschap uitdrukt.
De genen, de dna onderdelen worden als levenscode gebruikt.

In de toekomst, die niet ver is, is het mogelijk om ongewenste
eigenschappen uit beginennd leven te vervangen door generieke eigenschappen.

Een wereld waarin geen mongooltje meer geborend wordt.
De moeder kiest welke kleur ogen haar kind krijgt.
Een vader kan zeggen of het kind slim, sterk of goed moet zijn.
Een oma die haar kleinkinderen door rijkdom een goede eigenschap kunnen kopen.

De Spartanen, zijn bekend omdat zij een strijdersvolk waren.
Waar sterke soldaten, met uithoudingsvermogen bijna onoverwinnelijk waren.
Waar sterke mannen, geen uitzondering maar regel waren.

Er staat in griekse mythen dat zwakke babies werden weggegooid.
Over de rand van een ravijn.

Als mens, zie je dat het een wrede keuze is om een maatschappelijk doel te behalen.
Vrede in een tijd van oorlog kent keuzes die als offer gelden.

Als mens en moeder, vader, kies je niet om je kind te doden.
Een wrede keuze die door ouders worden gevreesd.

Sparta, een volk van soldaten, door het uitverkiezen van volk en land.

In deze tijd, door de verandering van de levensbouwstenen,
doen wij ook afbreuk aan de veelzijdigheid en veelkleurigheid van het leven.
Door mensen niet in hun originaliteit hun leven te gunnen.

Mensen behoren een bepaalde vorm en functie te krijgen,
die zo mogelijk met dwang kan worden opgedrongen.

De dna-bouwstenen, in een mens, wegnemen of veranderen.
Een spartaanse keuze, om het beginnend leven op te offeren
voor een maatschappelijk ideaal.

Kiezen wij om spartaans elke oorlog te winnen,
Of is de menselijke vorm in alle gedaantes aanvaardbaar.

Backlash of dna
A fictive story about a country hidden
in the clouds of a superior heaven.

As dna, as the building code of a living being.
As the greek myths already tell about.

dna as the code to either happiness or crime.
As the code of dna, being changed gives
its clash back in the manner of threefold magic.

As dna, the code is to be understood
before to be changed in anything.

As the dna, from a beast gives its character
when pulled in the dna of a human

As from lionmen to lizardpeople.
Will give shortterm positive effects,
but longlasting conflicts on the planet.

As dna when changed into a new race,
capable as more intelligent,
choosing in a perfect manner,
the best of decisions.

In a country they had the
computers to online change dna
as even from day to day could
be altered by them.
Giving children a fashion
in the picture of the parents.

As spartan world would be jealous
on the methods to be used.

As dna changed was like a
hidden treasure of gold.
and was being totally
used.

untill the box of pandora
broke down, and unleashed all
its sides of fear, and suffer.

For the box of pandora,
was filled with the backlash
of every unnatural changement
of living conscious beings.